Zakład Odzysku Surowców Mineralnych
Zakład Odzysku
Surowców Mineralnych

INSTALACJA TYPU IPPC

Instalacja IPPC do produkcji mieszanek stabilizowanych służy do uzdatniania urobku dennego, odzysku surowców mineralnych oraz do produkcji materiału budowlanego bez zmiany ich właściwości fizyko-chemicznych, powiązanych hydraulicznie z wykorzystaniem cementu, wapna i gliny.

Jako mineralne dodatki stosuje się:

  • Kruszywa – kruszywa naturalne, również z wydzielonych piaskowych osadów dennych;
  • Uboczne produkty spalania - takie jak mieszanka popiołowo-żużlowa, żużel paleniskowy również z dodatkiem spoiw hydraulicznych;
  • Spoiwa hydrauliczne - cement, wapno, oraz hydrauliczne spoiwa drogowe.;

Instalacja IPPC stanowi zmodernizowany węzeł betoniarski, w którym następuje proces technologiczny polegający na pobieraniu określonego materiału w ilości zgodnej z recepturą, następnie kierowaniu go do urządzenia stabilizującego wraz z dodatkami stabilizującymi. W porównaniu z klasycznym węzłem betoniarskim, instalacja jest rozbudowana o zasobniki na dodatki stabilizujące. Cały proces stabilizacji jest sterowany programem komputerowym, który precyzyjnie określa ilość dodatków stabilizujących oraz czas pracy mieszalnika do momentu osiągnięcia zadanych parametrów wyprodukowanego kruszywa.

Sprzedaż: +48 666 815 486
Stołczyńska 100
71-869 Szczecin  

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

O ZAKŁADZIE

W Zakładzie Odzysku Surowców Mineralnych wdrażana jest nowoczesna technologia, umożliwiająca produkcję kruszyw stabilizowanych. Materiał ten znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym. Mieszanka  powstaje w specjalnie do tego celu skonstruowanej instalacji.

MAPA DOJAZDU

WSPÓŁPRACUJEMY Z