Zakład Odzysku Surowców Mineralnych
Zakład Odzysku
Surowców Mineralnych

STABILIZACJA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

Efektem ubocznym spalania węgla w elektrociepłowniach, czy elektrowniach jest nie tylko energia cieplna, czy elektryczna, ale i duża ilość odpadów paleniskowych takich jak m.in. popioły lotne i żużel. Są to uboczne produkty spalania.

Znajomość składu chemicznego i mineralnego, a także znajomość właściwości fizykochemicznych ubocznych produktów spalania pozwala na ich wielokierunkowe wykorzystanie w gospodarce – głównie w przemyśle budowlanym i drogowym. Ich odpowiednie przygotowanie i przetworzenie stanowi unikalny materiał budowlany. Dzięki zdolnością do wiązania z wodą i związkami wapnia – uboczne produkty spalania są niezwykle cennym składnikiem betonów i cementu. Ich gospodarcze wykorzystanie ma również korzystne skutki dla środowiska naturalnego.

W Zakładzie Odzysku Surowców Mineralnych wykorzystujemy do produkcji mieszanek związane i ustabilizowane w procesie fizykochemicznym uboczne produkty spalania.

Sprzedaż: +48 666 815 486
Stołczyńska 100
71-869 Szczecin  

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

O ZAKŁADZIE

W Zakładzie Odzysku Surowców Mineralnych wdrażana jest nowoczesna technologia, umożliwiająca produkcję kruszyw stabilizowanych. Materiał ten znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym. Mieszanka  powstaje w specjalnie do tego celu skonstruowanej instalacji.

MAPA DOJAZDU

WSPÓŁPRACUJEMY Z