Zakład Odzysku Surowców Mineralnych
Zakład Odzysku
Surowców Mineralnych

REMEDIACJA GLEBY

Proces remediacji odpadów o kodzie 17 05 03* i 17 05 05*

Zanieczyszczona ziemia wydobywana jest ze skażonych terenów i dostarczana do stanowiska oczyszczania. W momencie dostarczenia ziemia poddawana jest zważeniu, a następnie w ściśle określony sposób usypywana w pryzmy. Pobierane są próby ziemi do wstępnych analiz laboratoryjnych, na podstawie których można opracować optymalny plan remediacji i oszacować czas potrzebny na osiągnięcie oczekiwanego efektu ekologicznego. Dla większych ilości ziemi oczyszczanych w tym samym czasie, pryzmy uzbraja się elementami systemu remediacyjnego, połączonego z modułem sterującym. Proces oczyszczania ziemi prowadzony jest wówczas w sposób ciągły pod automatycznym nadzorem komputera sterującego (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę). Wykorzystywany jest koktajl bakteryjny dobierany specjalnie do partii czyszczonej ziemi. Dla mniejszych ilości prace wykonywane są ręcznie. Pryzmy w trakcie oczyszczania poddawane są badaniom monitoringowym w postaci pobierania odpowiedniej ilości próbek ziemi i analizowania zmian w stężeniach zanieczyszczeń. Dane te są rejestrowane i pozwalają śledzić prawidłowość przebiegu remediacji, zgodnie z oczekiwaniami.

Czas oczyszczania partii zanieczyszczonej gleby zależy od rodzaju i poziomu skażenia i wynosi od 6-9 miesięcy wegetacyjnych. Czas ten można skrócić przerzucając pryzmy z częstotliwością raz na 2-4 tygodnie. Po osiągnięciu założonych kryteriów, oczyszczona gleba jest gotowa do jej ostatecznego zagospodarowania.

Sprzedaż: +48 666 815 486
Stołczyńska 100
71-869 Szczecin  

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

O ZAKŁADZIE

W Zakładzie Odzysku Surowców Mineralnych wdrażana jest nowoczesna technologia, umożliwiająca produkcję kruszyw stabilizowanych. Materiał ten znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym. Mieszanka  powstaje w specjalnie do tego celu skonstruowanej instalacji.

MAPA DOJAZDU

WSPÓŁPRACUJEMY Z