Zakład Odzysku Surowców Mineralnych
Zakład Odzysku
Surowców Mineralnych

HISTORIA ZAKŁADU

Zakład Odzysku Surowców Mineralnych powstał w 2003 roku w Szczecinie na terenie byłej papierni Skolwin. Jego przeznaczeniem było wdrożenie nowoczesnej technologii umożliwiającej zagospodarowanie urobku uzyskanego z pogłębiania akwenów wodnych tj. sieci publicznych, morskich i śródlądowych.

Odwodniony i osuszony materiał (refulat) po dodaniu składników wiążących na specjalnie do tego celu skonstruowanej instalacji stanowić będzie mieszankę do zastosowania w budownictwie hydrotechnicznym.
Dodatkowo stabilizacja pobranego urobku pozwala na zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wody Odry i Zalewu Szczecińskiego, a tym samym poprawę stanu wód przepływających przez obszar NATURA 2000.

Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju i wychodząc na przeciw potrzebom klientów oferta zakładu została rozbudowana o produkty z wytwórni mieszanek betonowych takich jak mieszanki stabilizujące, betony oraz mieszanki cementowo-piaskowe. Zakład Odzysku Surowców Mineralnych do produkcji mieszanek przyjmuje określone materiały takie jak refulat, popioły, żużle czy niektóre odpady w celu ich ustabilizowania i ponownego przetworzenia.

Sprzedaż: +48 666 815 486
Stołczyńska 100
71-869 Szczecin  

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

O ZAKŁADZIE

W Zakładzie Odzysku Surowców Mineralnych wdrażana jest nowoczesna technologia, umożliwiająca produkcję kruszyw stabilizowanych. Materiał ten znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym. Mieszanka  powstaje w specjalnie do tego celu skonstruowanej instalacji.

MAPA DOJAZDU

WSPÓŁPRACUJEMY Z