Zakład Odzysku Surowców Mineralnych
Zakład Odzysku
Surowców Mineralnych

Do produkcji mieszanek stabilizowanych przyjmujemy odpady wymienione w pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego. Katalog Odpadów możecie Państwo pobrać w pliku PDF:Odzysk z instalacji IPPC – Miejsce Przetwarzania: Węzeł Uzdatniania Refulatu
Lp. Kod odpadu
poddawanego przetworzeniu
Rodzaj odpadu
poddawanego przetworzeniu
Masa MG/rok Proces przetwarzania Miejsce i sposób
magazynowania odpadu
1 *1 17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 477 000 (s.m.) R5 Magazynowanie selektywne, w odpowiednio przygotowanych lagunach
2 *1 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 477 000 (s.m.) R5 Magazynowanie selektywne w odpowiednio przygotowanych lagunach
3 *2 06 09 80 Fosfogipsy 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
4 *2 06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
5 *2 10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i płyty z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
6 *2 10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 110 000 R5 Magazynowanie selektywne w silosach w sektorze magazynowania spoiw
7 *2 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
8 *2 10 01 02 Popioły lotne z węgla 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
9 *2 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej 110 000 R5 Magazynowanie selektywne w silosach w sektorze magazynowania spoiw
10*2 10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
11*2 10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzone w postaci szlamu 110 000 (s.m.) R5 Magazynowanie selektywne na polach refulacyjnych lub w pojemnikach w sektorze magazynowania szlamów
12*2 10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
13*2 10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 110 000 R5 Magazynowanie selektywne w silosach w sektorze magazynowania spoiw
14*2 10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 110 000 R5 Magazynowanie selektywne w silosach w sektorze magazynowania spoiw
15*2 10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
16*2 10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
17*2 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
18*2 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
19*2 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż 17 05 03 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
20*2 19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
21*2 19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 110 000 (s.m.) R5 Magazynowanie selektywne na polach refulacyjnych lub w pojemnikach w sektorze magazynowania szlamów
22*2 19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 110 000 R5 Magazynowanie selektywne w silosach w sektorze magazynowania spoiw
23*2 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
24*2 19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 110 000 R5 Magazynowanie selektywne w silosach w sektorze magazynowania spoiw
25*2 19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne 110 000 R5 Magazynowanie selektywne w silosach w sektorze magazynowania spoiw
26*2 19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
27*2 19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych 110 000 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
28*2 19 08 02 Zawartość piaskowników 8 500 R5 Magazynowanie selektywne na utwardzonej powierzchni, luzem w uporządkowanych pryzmach lub w kontenerach (w zależności od stopnia uwodnienia) w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
29*2 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej 110 000 R5 Magazynowanie w lagunach lub w wydzielonych częściach lagun oraz na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
30*2 01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 110 000 R5 Magazynowanie w lagunach lub w wydzielonych częściach lagun oraz na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
31*2 01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 110 000 R5 Magazynowanie w lagunach lub w wydzielonych częściach lagun oraz na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych
32*2 01 05 99 Inne niewymienione odpady 110 000 R5 Magazynowanie w lagunach lub w wydzielonych częściach lagun oraz na utwardzonej powierzchni w pryzmach w sektorze magazynowania materiałów ziarnistych


Odzysk w instalacji innej niż IPPC – Miejsce Przetwarzania: MORESA 4.0
Lp. Kod odpadu
poddawanego przetworzeniu
Rodzaj odpadu
poddawanego przetworzeniu
Masa MG/rok Proces przetwarzania Miejsce i sposób
magazynowania odpadu
1*3 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 000 R5 Magazynowanie selektywne na wyznaczonym placu obok urządzenia MORESA4 , luzem w uporządkowanych pryzmach na szczelnym podłożu lub w kontenerach (w zależności od stopnia uwodnienia)
2*3 19 08 02 Zawartość piaskowników 8 500 R5 Magazynowanie selektywne na wyznaczonym placu obok urządzenia MORESA4 , luzem w uporządkowanych pryzmach na szczelnym podłożu lub w kontenerach (w zależności od stopnia uwodnienia)
3*3 19 08 05 Ustabilizowane komunalne odpady ściekowe 17 000 R3 Magazynowanie selektywne na wyznaczonym placu obok urządzenia MORESA4 , luzem w uporządkowanych pryzmach na szczelnym podłożu lub w kontenerach (w zależności od stopnia uwodnienia)
4*3 19 08 99 Inne niewymienione odpady 17 000 R5 Magazynowanie selektywne na wyznaczonym placu obok urządzenia MORESA4 , luzem w uporządkowanych pryzmach na szczelnym podłożu lub w kontenerach (w zależności od stopnia uwodnienia)
5*3 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 17 000 R5 Magazynowanie selektywne na wyznaczonym placu obok urządzenia MORESA4 , luzem w uporządkowanych pryzmach na szczelnym podłożu lub w kontenerach (w zależności od stopnia uwodnienia)


*1 – sumaryczna masa odpadów (lp.1 i 2) przewidzianych do przetwarzania nie przekroczy 477 000 Mg/rok. W wyniku przetwarzania powstają odpady o kodach 19 12 02, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07 i 19 12 08 w ilości nie większej niż 500 Mg/rok łącznie oraz materiał nie będący odpadem.

*2 – sumaryczna masa odpadów (lp.3-32) przewidziana do przetwarzania nie przekroczy więcej niż 110 000 Mg/rok. W wyniku przetwarzania nie powstają odpady.

*3 - sumaryczna masa odpadów (lp.1-5) przewidziana do przetwarzania nie przekroczy więcej niż 17 000 Mg/rok. W wyniku przetwarzania nie powstają odpady.

Sprzedaż: +48 666 815 486
Stołczyńska 100
71-869 Szczecin  

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

O ZAKŁADZIE

W Zakładzie Odzysku Surowców Mineralnych wdrażana jest nowoczesna technologia, umożliwiająca produkcję kruszyw stabilizowanych. Materiał ten znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym. Mieszanka  powstaje w specjalnie do tego celu skonstruowanej instalacji.

MAPA DOJAZDU

WSPÓŁPRACUJEMY Z