Zakład Odzysku Surowców Mineralnych
Zakład Odzysku
Surowców Mineralnych
wtorek, 23 sierpień 2016 07:56

Kontrola Materiałów


Laboratorium Kontroli Materiałów wykonuje pomiary i badania jakości mieszanek dostępnych w ofercie Zakładu Odzysku Surowców Mineralnych. Wdrożone zostały: system Zakładowej Kontroli Produkcji,  oraz system Zarządzania Laboratorium spełniający wymagania PN-EN ISO/IEC 17025. Wprowadzając do obrotu materiały budowlane bazujemy również  w oparciu o wytyczne z Rozporządzenia 305/2011 CPR (Construction Products Regulation).

Normy obowiązujące podczas wykonywania pomiarów i badań jakości mieszanek:

  • Polska Norma PN-EN 14227 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1: Mieszanki związane cementem”.
  • Polska Norma PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
  • Polska Norma PN- EN 12620 „Kruszywa do betonu”.
  • Polska Norma PN-S-96012 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”.
  • Receptury ulepszonych podłoży z kruszywa stabilizowanego cementem utworzona przez BETOTEST POLSKA Sp. z o.o Laboratorium Drogowe ze Szczecina.

Sprzedaż: +48 666 815 486
Stołczyńska 100
71-869 Szczecin  

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

O ZAKŁADZIE

W Zakładzie Odzysku Surowców Mineralnych wdrażana jest nowoczesna technologia, umożliwiająca produkcję kruszyw stabilizowanych. Materiał ten znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym. Mieszanka  powstaje w specjalnie do tego celu skonstruowanej instalacji.

MAPA DOJAZDU

WSPÓŁPRACUJEMY Z